Magazin produse outdoor

Peste 3000 de articole pe stoc, livrare in 24h.

Termeni si conditii de cumparare

Siteul www.rocknsnow.eu este magazin on-line, care ofera un serviciu de comert, proprietar: S.C. KANTON COMPANY Srl. cu sediul in Str. Dunarii 101A, Arad, cod postal: 310486, inmatriculata la registrul comertului sub nr. J02/1013/2017 cod unic de inregistrare RO RO37702144, denumita in continuare: Vanzator.

Ne puteti contacta prin urmatoarele mijloace:

 • prin posta: Str. Dunarii 101A, Arad, cod postal: 310486
 • prin e-mail : info@rocknsnow.eu
 • prin telefon : +40 770 225 781

Datele Personale

Prin inregistrarea ca utilizator al www.rocknsnow.eu va vom solicita o serie de date personale, precum numele si prenumele, adresa de email, data nasterii dar si alte informatii cu caracter personal, care sa permita identificarea dvs. ca utilizator al serviciului www.rocknsnow.eu.

De asemenea, pentru a va abona la newsletterul www.rocknsnow.eu va trebui sa ne comunicati o adresa de e-mail valida precum si alte date legate de dvs. Va rugam sa accesati pagina in care va este prezentata Politica de Confidentialitate pentru a va informa cu privire la informatiile colectate de www.rocknsnow.eu, cu privire la modul in care sunt folosite acestea, precum si la drepturile cu privire la protejarea intimitatii dvs.

Politica de confidentialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC. KANTON COMPANY SRL., inregistrata la O.R.C. cu nr. J02/1013/2017, avand cod fiscal RO37702144, cu sediul in Arad, Str. Dunarii 101A, în calitate de operator de date. Prin urmare, SC. KANTON COMPANY SRL.urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților SC. KANTON COMPANY SRL.și ale celorlalți utilizatori ai www.rocknsnow.eu. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet.

Datele pe care le prelucrăm

 • a) Date pe care ni le oferiți dumneavoastră

  Acestea sunt informațiile pe care ni le furnizați voluntar, atunci când completați formularul de comandă pe site-ul www.rocknsnow.eu sau când intrați în contact cu noi (spre exemplu atunci când ne scrieți un mail sau folosiți alte funcții de comunicare setate pe www.rocknsnow.eu). Datele pe care le colectăm astfel se rezumă la numele, adresa, numărul de telefon și adresa dumneavoastră de mail.

 • b) Date pe care le colectăm despre dumneavoastră și despre dispozitivul dvs.

  Atunci când vizitați site-ul nostru, se poate să colectăm automat următoarele date:

  • (i) Date despre dispozitiv:

   Informații tehnice, care includ adresa IP folosită pentru a vă conecta la internet, tipul de browser utilizat, fusul orar setat pe dispozitiv, tipul și versiunea plug-in-urilor din browser, sistemul de operare, tipul de dispozitiv mobil folosit, informații despre rețeaua utilizată;

  • (ii) Informații despre vizită:

   Informații care includ link-urile accesate, “traseul” parcurs către, în și de la site-ul nostru (inclusiv data și ora), paginile pe care le-ați vizionat, timpii de încărcare a paginilor, duratele vizitelor pe diverse pagini, informații despre interacțiunile cu anumite pagini (scroll, click sau hover), informații despre dispozitivul folosit;

Scopurile prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar cu ocazia efectuării unei comenzi sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către SC. KANTON COMPANY SRL.în următoarele scopuri:

 • a) În cazul datelor pe care ni le furnizați dumneavoastră, pentru:

  • 1. A vă informa cu privire la statusul achiziției dvs., inclusiv pentru validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau la bunul achiziționat.
  • 2. Identificarea comenzilor și soluționarea diverselor situații aferente produsului/produselor achiziționat/e de dvs.
  • 3. în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale ale SC. KANTON COMPANY SRL.
 • b) În cazul datelor pe care le colectăm automat:

  • 1. în scopul realizării activităților de marketing, cum ar fi a promoțiilor și reclamei, de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului utilizatorilor, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite.
  • 2. în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, adresă de livrare, adresă de email, număr de telefon) este necesară pentru ca SC. KANTON COMPANY SRL.să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la achiziționarea produselor (confirmare comandă, livrare prin curier, facturare, etc.). Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea de a beneficia de produsele dorite.

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

 • obligațiile legale care revin în sarcina SC. KANTON COMPANY SRL.ca urmare a operațiunilor prin intermediul acestei pagini de internet;
 • încheierea, respectiv executarea contractului de vânzare-cumpărare între dvs. și S.C. KANTON COMPANY Srl. conform Termeni si conditii de cumparare de pe site.
 • interesul legitim al SC. KANTON COMPANY SRL.de a-și promova produsele și/ sau serviciile;
 • consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

 • 1. Dacă nu ați plasat nicio comandă la noi, nu avem un temei legal să vă păstrăm datele, astfel că vi le putem șterge oricând doriți.
 • 2. Dacă ați plasat o comandă care, din diverse motive, nu a fost finalizată (adică nu ați mai cumpărat efectiv produsul) vă vom arhiva datele pe o perioadă de 1 an pentru a ne proteja de utilizarea abuzivă a site-ului www.rocknsnow.eu; ulterior vom proceda la ștergerea datelor;
 • 3. Dacă ați plasat o comandă care a fost dusă la finalizare, avem obligația să vă păstrăm datele în baza noastră de date minim un an. După un an ele vor fi arhivate (adică nu le vom mai procesa, cu excepția unor cazuri speciale) pe perioada obligatorie de arhivare a datelor financiar-contabile, stabilită de lege.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, SC. KANTON COMPANY SRL.poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama SC. KANTON COMPANY SRL.(exemple: firma de contabilitate, firma de curierat, etc.), ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet și a serviciilor derulate prin intermediul acesteia;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale firmei;
 • pentru procesarea și livrarea produselor achiziționate;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificare a utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Măsuri de securitate a datelor

SC. KANTON COMPANY SRL.va aplica, în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

În acest sens, pentru a proteja datele dumneavoastră, accesul la site se face prin intermediul unei conexiuni sigure HTTPS ce folosește protocolul SSL pentru criptarea datelor schimbate între browserul dumneavoastră și site-ul www.rocknsnow.eu.

Serverele pe care www.rocknsnow.eu este găzduit sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate din punct de vedere tehnic și al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, dacă este cazul, le aplicăm în vederea îmbunătățirii sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către SC. KANTON COMPANY SRL.este periodic analizată din punct de vedere al securității.

Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți următoarele drepturi:

 • 1. Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • 2. Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • 3. Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.
 • 4. Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • 5. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii informaționale către minori.
 • 6. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând, în schimb, restricționarea; în cazul în care SC. KANTON COMPANY SRL.nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru sau pe email.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că SC. KANTON COMPANY SRL.v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale. Cu toate acestea, ne-ar plăcea să ne dați ocazia de a soluționa noi orice îngrijorare de acest tip, așa că vă rugăm să ne contactați pe noi mai întâi.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă stăm la dispoziție.